16 Květen Náborový

CBM IBERICA bude přítomen na « FIAA »

CBM IBERICA se zúčastní mezinárodního veletrhu FIAA «Feria Internacional del Autobus y el Autocar», od 23 do 26 května 2017 v halách 7 a 9 madridského výstaviště.
Zatímco španělský trh znovu získává svou vitalitu,tento mezinárodní trh autobusů a autokarů,oraganizovaný IFEMA, bude nejkompletnějším a nejreprezentativnějším trhem daného odvětví.
Na expoziční ploše 22 000 m2 (o 20 % víc než při posledním ročníku v říjnu 2014) se sejde 120 předních firem, z 12 států, z odvětví silniční dopravy pro cestující.
Jakožto světový lídr náhradních dílů autokarů, autobusů a tramvají, CBM bude, přirozeně, součástí této události. Naše místní obchodní týmy zde vystaví náš sortiment náhradních dílů u stánku 7C01.

FERIA INTERNACIONAL DEL AUTOBUS Y DEL AUTOCAR 2017

Více informaci o události : http://www.fiaa.ifema.es