20 Květen Trh

Čím dál tím více autobusů jezdí na zemní plyn

Smyslem ambiciózních celoevropských cílů je snížit emise CO2 do roku 2030 o 40% (ve srovnání s rokem 1990). Použití zemního plynu jako paliva snižuje dopady dopravy na životní prostředí a zároveň zachovává hospodářský a provozní výkon.

Čím dál tím více autobusů jezdí na zemní plyn

Zemní plyn pro vozidla: hlavní alternativa k naftě pro středně dlouhé a velké vzdálenosti

Přeprava cestujících mikrobusy čím dál tím víc využívá jako pohonnou hmoutu zemní plyn.

V únoru 2018 představil Thierry Trouvé, generální ředitel GRTgaz, svou vizi zemního plynu pro vozidla (CNG) s názvem „Osvobození“. Podle něj „jsou elektřina a zemní plyn alternativou k ropě, které lze v krátkém a střednědobém horizontu použít současně, a to ve velkém měřítku.“

 

Diesel je stále silně zastoupen

Podle průzkumu skupiny „Klíče k mobilitě“, v rámci 50 městech, kde žije více než 65 000 obyvtel:

  • 62% stále provozuje autobusové flotily, ve kterých více než 80% modelů tvoří dieselové modely.
  • Pouze šest měst upustilo od nebo upouštět od dieselových autobusů ve prospěch čisté energie.

Města Lille, Dunkerque, Tourcoing, Roubaix a Nancy (54) budou vybírat hlavně vozidla, která jezdí na zemní plny. Město Metz upřednostní vozidla s hybridním dieselovým-elektrickým motorem.

Přidání zemního plynu se však nezastaví pouze u těchto pěti měst.

 

Vitrolles plánuje využívat zemní plyn od roku 2021

V roce 2021 tak budou ve Vitrolles a okolí jezdit autobusy, které jako palivo využijí zemní plyn. Aby bylo možné tento cíl dosáhnout, musí město vybudovat nové autobusové nádraží a depo.

 

563 vozidel na zemní plyn pro region Ile-de-France
 
„Rozhodli jsme se, že už nebudeme kupovat autobusy s dieselovými a hybridnými motory. Znečištění z nich je nadměrné. Toto rozhodnutí by mělo být také přínosem pro obyvatele ze středního a širšího okruhu, kteří jsou vystaveni znečištění v nejhustších oblastech, zejména podél hlavních dálnic,“ vysvětluje Valérie Pécresse, prezidentka regionu Ile-de-France.
Tato nová zakázka na 641 ekologických autobusů, která sestává z 563 autobusů a mikrobusů na zemní plyn a 78 elektrických autobusů, je součástí programu „Autobus 2025“ a bude dodána v síti pro mobilitu v Ile-de-France v letech 2020 až 2021.

Cíl? do roku 2025 vybavit vozový park Ile-de-France ekologickými vozidly.

 

Nový francouzský autobus na tříválcovým motorem na zemní plyn

I když elektrická energie má mnoho výhod pro každodenní cestování, zemní plyn zůstává nejatraktivnější volbou pro dopravu na střední a dlouhé vzdálenosti.

Zemní plyn je v současné době nejběžnějším alternativním palivem k naftě, který slouží jako pohon autobusů.

Výhody CNG, možnost bioCNG

Ze všech uhlovodíků je zemní plyn tím, který produkuje nejmenší množství oxidu uhelnatého. Neprodukuje ani černý kouř či zápach. Pomalé spalování navíc umožňuje výrazné snížení hluku motoru (2krát nižší než u dieselových motorů).

U bioCNG – „biometanového paliva“ vyrobeného z organického odpadu, se emise CO2 sníží o 80% ve srovnání s naftou, a dosahují tak úrovně blízké hodnotám elektřiny.

Vzhledem k tomu, že roční produkce odpadu 7 000 obyvatel umožňuje vyrobit množství paliva ekvivalentní spotřebě autobusu za rok, je bioCNG skutečným řešením pro energetickou soběstačnost regionů!

Další informace: