Úvod


Cílem tohoto opatření vztahující se ke správě osobních údajů je vysvětlit Vám, jak sbíráme Vaše osobní údaje prostřednictvím naší internetové stránky v rámci Skupiny CBM (která se skládá ze svých poboček).

Obsahuje také informaci o typu sbíraných údajů, jak je spravujeme a za jakým účelem, tak, abychom jejich využití přizpůsobili Vašim potřebám.

Toto opatření se týká vlastníka této internetové stránky.

Pro potřeby Opatření ochrany soukromí a cookie, jsou následující pojmy definovány takto:

« My »: se týká každé společnosti skupiny CBM, která může sbírat či zpracovávat Vaše osobní údaje a cookies, stejně jako jejich dodavatelů služeb, se sídlem ve Francii nebo v zahraničí.
« Vy »: se vztahuje na každého uživatele webové stránky CBN(www.cbmcompany.com)

1. Náš závazek pro ochranu osobních údajů


– Snažíme se sbírat pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro plánované zpracování a využití a to v souladu s použitím popsaným v tomto Opatření;
– Pokud není uchování Vašich údajů povinné a pokud nejsou již užitečné pro zpracování osobních údajů, zajistíme, aby byly zničeny;
– Ctíme Vaše právo na soukromí a zakazujeme si prodej Vašich osobních údajů;
– Pečlivě dbáme na to, abychom byli transparentní ohledně zpracování Vašich soukromých údajů;
– Vezměte na vědomí, že některé Vaše osobní údaje mohou být povinné pro přístup k některým službám. Zároveň nemáte povinnost dávat nám osobní údaje, které požadujeme.

2.Jak sbíráme vaše osobní údaje?


Sbíráme Vaše osobní údaje všemi typy digitálních nástrojů; naší internetovou stránkou nebo na sociálních sítích, elektronickými komunikacemi nebo Vaší interakcí s reklamními bannery. Všechna Vaše komunikace s naší Zákaznickou podporou nám také umožňuje sbírat informace o Vás. Ke sběru některých údajů používáme cookies, tak abychom porozuměli Vašim zvykům a Vašim aktivitám na naší internetové stránce. V jiných případech nám předáváte Vaše informace přímo, když nás kontaktujete, na veletrzích nebo vyplněním kontaktního formuláře.

3.Jaké osobní údaje sbíráme?


Na základě Vašeho způsobu interakce a komunikace se Skupinou CBM (on-line, off-line, telefonicky, atd.), můžeme o Vás sbírat různé typy informací, které se liší podle použití, tak jak jsou popsány níže:
– Osobní a firemní údaje: jméno, příjmení, jméno podniku, IČO, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo;
– Technické informace o přístrojích, které používáte pro přístup k naším internetovým stránkám a aplikacím jako typ operačního systému a IP adresa;
– Údaje o používání našich internetových stránek / aplikací: poslední navštívená stránka, procházené stránky, reklamy na které jste klikli;
– Telefonické hovory mezi Vámi a naší Zákaznickou podporou
– Interakce mezi Vámi a Námi na veletrzích

4.Jaká je politika Skupiny CBM v souvislosti s osobními údaji nezletilých?


Obsah této internetové stránky je určen dospělým osobám. Skupina CBM se nesnaží získat osobní údaje nezletilých. Pokud objevíme, že by naše soubory obsahovaly data osobního charakteru nezletilých osob, okamžitě je smažeme.

5.Jak využíváme Vaše osobní údaje?


V následující tabulce najdete seznam způsobů využití Vašich osobních údajů, které sleduje společnost CBM při sběru a zpracování Vašich osobních údajů a různé typy osobních údajů, které jsou sbírány pro každý způsob využití. Vezměte na vědomí, že některých osob se výše uvedené způsoby využití nemusí týkat.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

OBECNÉ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ
Zodpovědná entitaSkupina CBM
Způsob využitíOdpovědět na otázky položené uživatelem a zaslání požadovaných informací
OprávněníSouhlas uživatele
UrčeníInformace nebudou předány s výjimkou reakce na právní povinnost.
PrávaPrávo přístupu, změny a smazání, stejně jako všechna ostatní práva??? V Prohlášení o ochraně soukromí*

 

S úplnými informacemi o tomto tématu se můžete seznámit v našem Prohlášení o ochraně soukromí*

 

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU:

 

OBECNÉ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ
Zodpovědná entitaSkupina CBM
Způsob využitíSpravovat přihlášení uživatele do našeho Newsletteru. Po odeslání formuláře dostane uživatel elektronickou zprávu, která obsahuje odkaz, který mu umožní potvrdit svoji registraci.
OprávněníSouhlas uživatele
UrčeníInformace nebudou předány s výjimkou reakce na právní povinnost.
PrávaPrávo přístupu, změny a smazání, stejně jako všechna ostatní práva ??? V Prohlášení o ochraně soukromí*

 

S úplnými informacemi o tomto tématu se můžete seznámit v našem Prohlášení o ochraně soukromí*

 

FORMULÁŘ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU:

 

OBECNÉ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ
Zodpovědná entitaSkupina CBM
Způsob využitíSpravovat uskutečněné nákupy
OprávněníUstanovení obchodního spojení a souhlas uživatele
UrčeníInformace nebudou předány s výjimkou reakce na právní povinnost.
PrávaPrávo přístupu, změny a smazání, stejně jako všechna ostatní práva ??? V Prohlášení o ochraně soukromí*

 

S úplnými informacemi o tomto tématu se můžete seznámit v našem Prohlášení o ochraně soukromí*

6. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ


V souladu s všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR 2016/679), informuje uživatele internetové stránky www.cbmcompany.com:

 

Kdo je zodpovědný za zpracování svých údajů?

 

Informace, které nám uživatelé sdělují pomocí formulářů na této internetové stránce podléhají zpracováním, za které je zodpovědná společnost CBM, jejíž firemní sídlo se nachází na adrese 1 rue du Vieil Hêtre – 72700 ROUILLON (Francie).

Společnost můžete kontaktovat na telefonním čísle +33 (0) 2 43 24 76 92 nebo na elektronické adrese info.france@cbmcompany.com.

 

Proč shromažďujeme Vaše údaje?

 

Shromažďujeme Vaše údaje osobního charakteru na této internetové stránce pomocí různých formulářů. Shromažďujeme je za následujícími účely:

 

 • KONTAKTNÍ FORMULÁŘ: Údaje z tohoto formuláře jsou shromažďovány s cílem moci odpovědět na položené otázky a poslat uživateli požadované informace na elektronickou adresu nebo na telefonní číslo uvedené ve formuláři.

 

 • FORMULÁŘ PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU: Údaje z tohoto formuláře jsou shromažďovány za účelem zapsat uživatele do newsletteru společnosti, v němž obdrží informace o nabídkách, slevách, výrobcích a aktivitách společnosti. Uživatel po přihlášení obdrží potvrzující zprávu o přihlášení k odběru newsletteru.

 

 • FORMULÁŘ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU: Údaje z tohoto formuláře jsou shromažďovány, aby bylo možné řídit a zpracovávat nákupy realizované uživatelem. Nákupy na internetové stránce může uskutečnit pouze přihlášený uživatel. Uživatel může po registraci přistupovat ke stránce svým uživatelským jménem a svým heslem, aby mohl uskutečnit nákupy, ale také procházet svoji historii objednávek atd. Tento formulář umožní uživateli také přihlášení k odběru newsletteru společnosti, díky němuž bude dostávat informace o nabídkách, slevách, výrobcích a aktivitách společnosti atd.

 

 • ELEKTRONICKÁ POŠTA: Pokud nás uživatel kontaktuje pomocí emailové adresy publikované na tomto webu, jeho údaje budou zpracovány za účelem odpovědí na otázky, které položil a k zaslání požadovaných informací prostřednictvím emailové adresy pomocí které nás kontaktoval.

 

Po jakou dobu uchováváme Vaše údaje?

 

Vaše osobní údaje budou uchovány Skupinou CBM pouze po dobu, která je rozumně nutná ke způsobu využití popsanému v tomto Opatření. Kritéria, která používáme pro určení doby uchování Vašich osobních údajů jsou následující:

– Skupina CBM uchovává Vaše osobní údaje, ve formě, které umožňují Vaši identifikaci po celou dobu našeho smluvního vztahu;

– Pokud nás kontaktujete v rámci požadavku, uchováme Vaše osobní údaje po celou dobu nutnou ke zpracování Vašeho požadavku;

– Pokud si vytvoříte uživatelský účet, uchováváme Vaše údaje dokud nás nepožádáte o jejich smazání nebo v návaznosti na dobu nečinnosti.

Je však možné, že Vaše osobní údaje bude třeba uchovat déle v souvislosti se specifickými zákonnými povinnostmi nebo vzhledem k platným právním předpisům.

Nad rámec výše uvedeného období, budou Vaše osobní údaje buďto bezpečně smazány ze všech databází CBM nebo anonymizovány.

  

Zjišťujeme profily na základě Vašich údajů?

 

Údaje poskytnuté uživatelem nebudou používány k automatizovaným rozhodnutím nebo k sestavování profilů.

 

Co nás opravňuje zpracování Vašich údajů?

 

Zpracování Vašich údajů je oprávněné na základě souhlasu, který nám dal uživatel, když odsouhlasil naše Prohlášení o ochraně soukromí nebo pokud nám odeslal elektronickou zprávu na emailovou adresu publikovanou na Webové stránce.

 

Abychom mohli odesílat formuláře, uživatel musí povinně vyplnit pole označené *.

 

Komu předáváme Vaše údaje?

 

Vaše údaje nebudou nikdy předány třetí straně s výjimkou zákonné povinnosti.

 

Které třetí strany dodávají služby na této internetové stránce?

Na vývoji této internetové stránky se podílí následující dodavatelé služeb:

Hosting: Servery zajišťující web-hosting naší internetové stránky se nacházejí v EU. Používají protokol TLS 1.2, který komunikuje pomocí šifrovaného kanálu.

 

Jaké jsou Vaše práva a jak je využít?

 

Uživatel má následující práva:

 • právo k přístupu ke svým osobním údajům;
 • právo k úpravě svých nepřesných osobních údajů;
 • právo požadovat jejich odstranění, především v případě, že nejsou třeba k účelům, ke kterým byly sbírány;
 • právo požadovat omezení jejich zpracování, přičemž v takovém případě budou uchovány pouze k ochraně v případě reklamací nebo jejich vymáhání;
 • právo požadovat přenositelnost svých údajů.
 • Z osobních důvodů může uživatel odmítnout zpracování svých osobních údajů a CBM je přestane zpracovávat, s výjimkou nutných a zákonných důvodů nebo pro svoji ochranu proti reklamacím nebo jejich vymáhání.
 • Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlasy, které dal

 

Uživatel bude moci uplatňovat svá práva elektronickou poštou na následující adrese marketing@cbmcompany.com nebo poštou na adrese: 1 rue du Vieil Hêtre – 72700 ROUILLON (Francie), s přiložením fotokopie svého občanského průkazu a s upřesněním práva, které si přeje uplatnit.

CBM instalovala veškeré nutné bezpečnostní prvky, tak aby zajistila ochranu soukromí při uchování a zpracování osobních údajů a také aby zabránila neautorizovanému přístupu třetí strany.

7. Změny našeho Opatření


V případě změny ve způsobu, kterým nakládáme a zpracováváme Vaše osobní údaje, aktualizujeme toto Opatření. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše postupy a toto Opatření. Žádáme Vás o pravidelnou kontrolu aktualizací a nebo změn v našem Opatření.

8. COOKIES (při přístupu na naši internetovou stránku)


Tato internetová stránka používá cookies, které slouží ke zlepšení uživatelského zážitku. Pokračováním v prohlížení této stránky, přijímáte naši politiku ohledně cookies a souhlasíte s jejich instalací.

 

POLITIKA VYUŽITÍ COOKIES

 

CBM Vás informuje, že tato stránka obsahuje vlastní cookies a cookies třetích stran, abychom mohli zlepšovat naše služby.

 

Co to je „cookie“?

Cookies jsou soubory, které jsou instalovány v zařízení uživatele, když přistupuje na určité internetové stránky, které umožňují ukládat a a znovu získávat informace, které se týkají prohlížení stránek uskutečněné pomocí tohoto zařízení. Mají dvojí funkci: kontrola a rozpoznání uživatelů a sběr informací o jejich zvycích při prohlížení webových stránek.

 

Můžete autorizovat, blokovat a nebo mazat cookies

Cookies instalované na Vašem zařízení mohou být blokovány nebo mazány nastavením možností prohlížeče instalovaném na Vašem počítači.

Ve Firefoxu:

https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho#w_nastavenag-cookies

 

 

Ve Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

 

V Exploreru:

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 

V Safari:

http://support.apple.com/kb/ph5042

V Opeře:

http://help.opera.com/Windows/11.50/fr-FR/cookies.html