Všeobecné podmínky používání


Předmět

 

Tyto všeobecné podmínky mají za cíl definovat způsob zpřístupnění služeb webových stránek www.cbmcompany.com, níže nazývaných “služba” a podmínky používání této služby uživatelem.

Jakýkoliv přístup a/nebo používání webových stránek www.cbmcompany.com předpokládá přijetí a respektování všech podmínek zde uvedených a jejich bezvýhradné přijetí. Představují tedy smlouvu mezi CBM a uživatelem.

V případě, že uživatel nechce přijmout podmínky jako celek nebo jejich část, žádáme ho, aby odmítl používání služby.

 

Zákonná ustanovení

 

V souladu s nařízeními článků 6-III a 19 zákona o důvěrnosti v oblasti digitální ekonomie vás informujeme, že tyto webové stránky patří editoru CBM webových stránek www.cbmcompany.com

Sídlo společnosti: 1 rue du Vieil Hêtre – 72700 ROUILLON – Francie
Telefon: +33 (0)2 43 24 76 92
Vedoucí publikace: Robert Khanoyan
Vedoucí zpracování: Robert Khanoyan

Fotografie: Stéphane Leroy

 

Technické informace

 

Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení obrazovky 1024×780 a pro vyhledávače 5. generace.

 

Přístup ke službě

 

Služba je přístupná zdarma všem uživatelům s přístupem na internet. Všechny náklady spojené s přístupem ke službě, ať už poplatky za materiály, softwary nebo internetové připojení jsou hrazeny uživatelem. Ten také nese odpovědnost za správné fungování svého počítačového vybavení a za přístup na internet.
CBM poskytne uživateli všechny rozumné prostředky pro zajištění kvality služby, ale nemá žádnou povinnost toho dosáhnout.

CBM nemůže být viněna z odpovědnosti za nefunkčnost sítě nebo serverů nebo za jakoukoliv jinou událost, která se vymyká rozumné kontrole, a která by bránila nebo zhoršovala přístup ke službě.

CBM si vyhrazuje možnost přerušit, dočasně pozastavit nebo bez upozornění změnit přístup ke všem nebo k některým službám z důvodu zajištění údržby, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Přerušení nezakládá žádné právo ani povinnost na odškodnění.

 

Duševní vlastnictví

 

CBM informuje uživatele těchto webových stránek, že většina informací a údajů zde uvedených jsou chráněny zákonnými ustanoveními týkajícími se práv duševního vlastnictví.

Informace a údaje takto chráněné a uvedené na webových stránkách jsou majetkem CBM nebo třetích stran, které daly své svolení CBM s jejich využitím.

Jakékoliv použití, reprodukce, využívání, adaptace nebo změna celku nebo jeho části, a i částečné využití těchto informací a údajů je zakázáno bez výslovného a předchozího povolení CBM. Nedodržení tohoto zákazu může vést k občanské a trestní odpovědnosti uživatele webových stránek, zejména v souvislosti s ustanoveními článku L335-2 Zákoníku duševního vlastnictví ohledně padělků. Takovéto nedodržení je trestáno trestem odnětí svobody v délce trvání tří let a pokutou 300000 euro.

 

Osobní údaje

 

> Ochrana vašich osobních údajů

V rámci respektování soukromí svých uživatelů se společnost CBM zavazuje, že shromažďování a zpracování osobních údajů, prováděné na těchto stránkách, bude realizováno v souladu se zákonem č. 78-17 ze 6. ledna 1978 týkajícím se informací, dokumentů a svobod, známého jako „Informace a svobody“.

V souladu s článkem 34 zákona „Informace a svobody“ společnost CBM zaručuje uživatelům právo namítat vůči postupům, právo na přístup a opravu osobních údajů, které se jich týkají. Každý uživatel má možnost uplatnit tyto práva:

Použitím kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách: www.cbmcompany.com nebo zasláním dopisu na následující adresu: 1 rue du Vieil Hêtre – 72700 ROUILLON – Francie

Stránky nabízejí uživatelům možnost přihlásit se k odběru zpravodaje, což jim umožňuje přijímat e-mailové zprávy a nabídky týkající se značky CBM.

Odběr tohoto zpravodaje je bezplatný. Vyžaduje si však, aby uživatel poskytl společnosti CBM omezené množství osobních informací.

Některé z těchto informací jsou povinné, protože jsou nezbytné pro zajištění služby za co nejlepších podmínek. Tyto údaje společnost CBM shromažďuje a ukládá je v elektronické podobě.

Shromažďování těchto informací umožňuje společnosti CBM zajistit individualizovaný způsob správy uživatelů, díky čemu jim může nabízet komunikaci zacílenou na potřeby každého jednoho z nich. Vyplněním formulářů a prostřednictvím takto sdělených informací poskytují uživatelé svůj souhlas s možným vytvořením souboru o nich.

Tyto údaje zůstanou přísně důvěrné, pokud uživatel neudělí výslovný souhlas s jejich zveřejněním, nebo pokud nebudou muset být zveřejněny ve zvláštních případech, zejména pokud je jejich zveřejnění nezbytné pro identifikaci, zatčení nebo stíhání osoby, která by mohla způsobit újmu nebo poškodit společnost CBM nebo jinou osobu. To znamená případy, kdy je tak společnost CBM nucena ze zákona učinit.

Stránky také zahrnují sdílení odkazů, které umožňují uživateli sdílet obsah stránek nebo nabídek s jedním z jeho kontaktních osob, nebo e-mailem zaslat připomínku na nabídku, která by ho mohla zajímat.

Použití těchto dvou služeb vyžaduje, aby uživatel poskytl stránkám svou e-mailovou adresu. Pokud však uživatel nebude souhlasit s jinou možností, tato e-mailová adresa nebude uložena na stránkách a bude použita pouze pro danou službu.

> Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupilo v platnost dne 25. května 2018. Definuje zásady, které je třeba respektovat při sběru, zpracovávání a uchovávání osobních údajů. Dotčeným osobám také zaručuje práva.

Naše stránky www.cbmcompany.com nabízí několik formulářů, skrze které získáváme údaje od uživatelů.

Účelem sběru údajů je vytvořit soubor pro správu nabídek a zákazníků naší společnosti CBM. Náš soubor se používá a je optimalizován za účelem statistiky, kontaktování a nabízení našeho obsahu osobám, které o to stojí.

A. Informace, které shromažďujeme

1. Automaticky shromažďované informace:

 • Vaše IP adresa
 • Zařízení a webový prohlížeč, které používáte
 • Datum a čas vaší návštěvy na našich webových stránkách a způsob, jakým je používáte a přístup k jejich obsahu
 • Historie vašich nákupů a plateb (v případě potřeby)

2. Poskytnuté informace:

Pokud chcete využívat naše služby, požadujeme a shromažďujeme následující osobní údaje.

 • Informace o vašem účtu: Když se zaregistrujete pro účely vytvoření uživatelského účtu (účet CBM), potřebujeme od vás jisté osobní údaje, jako je křestní jméno, příjmení, název vaší firmy, telefonní číslo, e-mailová adresa, apod., abychom vám mohli zasílat personalizované nabídky, a vaše platební informace (například údaje o vaší kreditní kartě nebo bankovním účtu).
 • Kontaktní formulář: pokud nás kontaktujete se žádostí o informace/cenovou nabídku potřebujeme vaše osobní údaje, jako je křestní jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa, abychom vám mohli odpovědět.

Informace pro přihlášení k odběru zpravodaje: pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, potřebujeme vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli nabídnout naše nabídky.

B. Jakým způsobem používáme informace, které shromažďujeme?

1. Odpovědi na vaše otázky

 • Když nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, shromažďujeme vaše údaje, abychom mohli reagovat na vaše dotazy nebo vám zaslat cenovou nabídku.

2. Poskytování, personalizování a vylepšování našich stránek a našich marketingových reklam

 • Udržujeme, vylepšujeme a spravujeme naše webové stránky
 • Informujeme vás o produktech a službách, které vás mohou zajímat
 • Předkládáme vám nabídky
 • Vylepšujeme nebo personalizujeme vaše online zkušenosti, naše služby a způsob, jakým s vámi komunikujeme
 • Identifikujeme podvodné používání a výhýbáme se mu
 • Zlepšujeme bezpečnost našich sítí a informačních systémů
 • Snažíme se lépe pochopit to, jakým způsobem naši návštěvníci používají naše webové stránky a hodnotíme účinnost našich reklám a reklamních kampaní.

C. Jak chráníme vaše údaje?

1. Kdo má přístup k vašim informacím?

 • Vaše osobní údaje nepředáváme ani nesdělujeme službám třetích stran.
 • Přístup k vašim informacím omezujeme pouze na ty zaměstnance nebo dodavatele, kteří je potřebují používat. Mají povinnost je chránit a zachovat jejich neveřejný charakter.

2. Technické prostředky zavedeny na ochranu vašich údajů:

Adaptovali jsme fyzické a elektronické zajištění a postupy, které nám pomáhají udržovat soukromí vašich osobních údajů. Používáme například šifrovací technologii SSL (Secure Socket Layer).

D. Další informace

Služby Google Analytics a Google Adwords

Některé z našich nástrojů používají služby Google Analytics a Google Adwords. Použití služeb Google Analytics a Google AdWords podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google, Smluvním podmínkám služby AdWords a Smluvním podmínkám služby Google Analytics.”

E. Práva

1. Správa vašich informací

K některým informacím máte přístup a můžete je aktualizovat v nastaveních účtu CBM.

 • Prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách www.cbmcompany.com můžete kdykoliv opravit vaše údaje, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Máte také právo požádat o vymazání vašich osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách www.cbmcompany.com

2. Uchovávání údajů

 • Po vymazání vašeho účtu nebo po žádosti o vymazání vašich údajů budou vaše údaje trvale vymazány, s výjimkou těch, které mohou společnosti CBM umožnit doložit plnění jejích právních nebo smluvních závazků. Uchovávané údaje jsou uchovávány po dobu jednoho roku a během tohoto období se nepoužívají.
 • Námitky a vymazání údajů:

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete nás kdykoliv požádat o ukončení zpracování vašich údajů zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách: www.cbmcompany.com nebo úpravou nastavení ve vašem účtu CBM.

 • Svůj účet můžete kdykoli zrušit oznámením ukončení prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách www.cbmcompany.com, a to v souladu s obecnými podmínkami používání a přihlášení k odběru.
 • Narušení ochrany osobních údajů a komunikace do 72 hodin

V případě porušení nebo podezření na porušení ochrany osobních údajů bude společnost CBM a její subdodavatelé informovat CNIL nejpozději 72 hodin od tohoto zjištění.

Společnost CBM si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. V případě podstatné změny, jako je přidání nového účelu, vám společnost CBM poskytne předběžné informace o tomto jiném účelu.

F. Náš zástupce pro ochranu osobních údajů

Náš zástupce pro ochranu osobních údajů (DPO) je vám k dispozici, aby odpověděl na vaše dotazy. Můžete ho kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách www.cbmcompany.com

V zájmu zachování soukromí uživatelů se CBM zavazuje k tomu, že sběr a zpracování osobních informací získaných v rámci těchto webových stránek bude provedeno v souladu se zákonem č. 78–17 ze 6. ledna 1978 týkajícím se informatiky, souborů a svobod, jinak nazvaný též “Zákon o informatice a svobodách”.

V souladu s článkem 34 zákona o “Informatice a svobodách”, CBM zaručuje uživateli právo na vydání nesouhlasu, na přístup a opravu nominativních údajů, které se ho týkají. Uživatel má právo uplatnit toto právo:

Pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách: www.cbmcompany.com nebo písemně na adrese: 16 – 18 rue Offenbach – ZAC de l’Oseraie – 72000 LE MANS – Francie
Webové stránky nabízejí uživatelům možnost přihlásit se k odběru newsletteru, prostřednictvím něhož budou elektronickou poštou dostávat aktuality a nabídky týkající se značky CBM.

Přihlášení k odběru newsletteru je bezplatné. Vyžaduje, aby uživatel poskytl CBM omezený počet osobních informací.

Některé z těchto informací jsou povinné, protože jsou nezbytné pro poskytování služeb za nejlepších možných podmínek. Tyto údaje jsou sbírány CBM a uloženy v elektronickém formátu.

Sbírání těchto informací umožní CBM přijmout individuální správu uživatelských údajů a nabídnout uživatelům možnost zacílit na jednotlivé potřeby. Na základě těchto formulářů a těchto informací dávají uživatelé souhlas s eventuálním vytvořením složky. Sbírka těchto informace a vytvoření uživatelské složky je předmětem prohlášení CNIL.

Tyto údaje zůstanou striktně důvěrné, pokud návštěvník neuvede výslovně jinak, nebo pokud nenastanou, jiné, velmi specifické, okolnosti, kdy šíření těchto informací je potřeba pro identifikace, interpelaci nebo trestní stíhání jedinců, kteří poškodili nebo napadli CBM nebo v případě jakékoliv jiné osoby: to znamená, pokud k tomu bude CBM zákonem donucena.

Webové stránky obsahují linky na sdílení umožňující uživateli sdílet obsah webových stránek nebo nabídky s některým ze svých kontaktů, nebo dostávat e-mailem připomínku nabídky, která by ho mohla zajímat.

Používání těchto dvou služeb vyžaduje, aby uživatel poskytl svůj e-mail webovým stránkám. Nicméně bez souhlasu uživatele nebude e-mail uložen na stránkách a bude použit pouze k účelům dané služby.

 

Používání cookies

 

Stránky www.cbmcompany.com používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které se mohou automaticky nainstalovat do vašeho prohlížeče a umožňují webovým stránkám analyzovat jejich používání uživateli. Údaje generované cookies týkající se vašeho používání (včetně IP adresy) jsou předány a uchovávány prohlížečem. Cookie je prvek, který neumožňuje identifikovat uživatele, ale slouží k uložení informací týkajících se jeho pohybu po webových stránkách. Tyto údaje mohou být sděleny třetím stranám v případě, kdy to zákon vyžaduje.

Nastavení vašeho vyhledávacího softwaru umožňuje informovat o přítomnosti cookies a případně je odmítnout popsaným způsobem na adrese: www.cnil.fr

Máte právo přijmout nebo odmítnout používání cookies a můžete deaktivovat jejich používání tím, že nakonfigurujete příslušné parametry vašeho vyhledávače (viz funkce nápověda na vašem vyhledávači). Nicméně deaktivací cookies může dojít k tomu, že některé služby budou nedostupné, ale nijak to nebrání přístupu na nevyhrazená místa webových stránek.

Na našich stránkách schraňujeme stopy po připojení, a to ke statistickým účelům. Používáním těchto webových stránek souhlasíte, že vaše osobní údaje budou zpracovány za podmínek a k účelům výše popsaným.

 

Hypertextové linky

 

Pokud www.cbmcompany.com nabízí hypertextové linky na webové stránky editované a/nebo spravované třetími stranami, s tím, že neexistuje žádná kontrola nad těmito externími zdroji, uživatel přijímá skutečnost, že CBM nenese žádnou odpovědnost ohledně zpřístupnění těchto zdrojů a nemůže být odpovědný za jejich obsah.

 

Vyšší moc

 

CBM nemůže být hnána k odpovědnosti v případě zásahu vyšší moci nebo v případě skutečností, jež jsou nezávislé na její vůli.

 

Vývoj této smlouvy

 

CBM si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky a ustanovení této smlouvy.
Uživateli se doporučuje pravidelně konzultovat poslední verzi Všeobecných podmínek dostupných na stránkách www.cbmcompany.com

 

Délka a vypovězení

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od prvního používání služby Uživatelem.

 

Aplikovatelné právo a oprávněný soud

 

Práva aplikovatelná na obsahy a předávání údajů přes a okolo webových stránek se řídí francouzským právem.
V případě sporu, který nelze vyřešit smírně, jsou kompetentní rozhodnout pouze francouzské soudy podléhající odvolacímu soudu v LE MANS.