26 April Beurs

OTE: nog nieuwe contacten voor CBM

De ploegen van CBM NA hebben deelgenomen aan de ” Ontario Transportation Expo ” (OTE) van 9 tot 12 april laatstleden, in het International Plaza Hotel in Toronto.
Tijdens dit druk bezochte salon hebben onze Canadeze ploegen talrijke actoren van de Canadeze en Noord-Amerikaanse transportsector kunnen ontmoet en gesprekken met hen gevoerd.
Volgens Mathias Urban, Directeur van CBM NA hebben talrijke bezoekers een duidelijke belangstelling getoond voor onze tentoongestelde stukken en meer in het bijzonder onze stukken gewijd aan de autocars.
De nieuwe contacten die aangeknoopt werden tijdens deze vier dagen zijn bemoedigend en laten onderstellen dat er een goede ontwikkeling is van de activiteiten in Canada.
Voor meer informatie over onze producten: https://www.cbmcompany.com/nl/producten/

CBM was at the Ontario Transportation Expo 2017