Inleiding


Het doel van dit privacybeleid is om u uit te leggen hoe wij persoonlijke gegevens over u verzamelen via onze website, binnen de CBM groep (bestaande uit dochterondernemingen).

Het bevat ook informatie over het soort gegevens dat wij verzamelen en de wijze en doeleinden van de verwerking om ze te kunnen gebruiken in aansluiting op uw behoeften.

Dit beleid is van toepassing op de eigenaar van deze website.

In het kader van het privacy- en cookiebeleid worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

– “Wij“: verwijst naar elke onderneming van de CBM groep die uw persoonsgegevens en cookies kan verzamelen of verwerken en eveneens naar haar dienstverleners in Frankrijk en in het buitenland.
– “U“: verwijst naar elke gebruiker van de CBM-website (www.cbmcompany.com)

1. Onze beloften voor de gegevensbescherming


– Wij streven ernaar om alleen de persoonlijke gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de beoogde verwerking en het beoogde gebruik en dit voor de in dit beleid beschreven doeleinden;
– Wanneer de bewaring van uw gegevens niet verplicht is en ze niet meer nuttig zijn voor de verwerking van persoonlijke gegevens, zullen wij ze vernietigen;
– Wij respecteren uw privacyrechten en verkopen uw gegevens niet;
– Wij streven ernaar om transparant te zijn over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens;
– Wij wijzen u erop dat sommige persoonsgegevens vereist kunnen zijn om toegang te krijgen tot bepaalde services. U bent echter niet verplicht om ons de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken.

2. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?


Wij verzamelen uw gegevens via alle soorten digitale middelen, zoals onze website, onze pagina’s op sociale netwerken, elektronische communicaties of uw interacties met banneradvertenties. Uw communicaties met onze klantenservice stellen ons ook in staat om informatie over u te verzamelen. Wij verzamelen bepaalde gegevens met behulp van cookies om uw gewoonten en acties op onze website te begrijpen. Het is ook mogelijk dat u ons uw gegevens rechtstreeks verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, op beurzen of door het invullen van een contactformulier.

3. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?


Afhankelijk van uw interactie en communicatie met de CBM groep (online, offline, offline, telefonisch, etc.), kunnen wij, afhankelijk van de doeleinden, verschillende soorten gegevens verzamelen zoals hieronder beschreven:
– persoonlijke en professionele gegevens: achternaam, voornaam, bedrijfsnaam, handelsregisternummer, e-mailadres, postadres, telefoonnummer;
– technische gegevens over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites of applicaties, zoals het besturingssysteem en het IP-adres;
– informatie over uw gebruik van onze websites of applicaties, zoals laatst bezochte website, bekeken pagina’s en advertenties waarop u hebt geklikt;
– telefonische interacties tussen u en onze klantenservices;
– interacties tussen u en ons op beurzen.

4. Wat is het beleid van de CBM groep voor de persoonsgegevens van minderjarigen?


De inhoud van deze website is bedoeld voor volwassenen. De CBM groep streeft niet naar het verkrijgen van gegevens van minderjarigen. Als wij constateren dat onze bestanden persoonlijke gegevens van minderjarigen bevatten, dan verwijderen wij deze onmiddellijk.

5. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?


In de onderstaande tabel vindt u de lijst van doeleinden die de CBM groep nastreeft bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens en de verschillende soorten gegevens die wij voor elk doel worden verzameld. Wij wijzen u erop dat sommige van de onderstaande toepassingen niet op alle personen betrekking hebben.

 

CONTACTFORMULIER

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE GEGEVENSBESCHERMING
VerantwoordelijkeCBM groep
DoelBeantwoording van de vragen van de gebruiker en toezending van gevraagde informatie
LegitimiteitInstemming van de gebruiker
OntvangersGeen enkele overdracht, behalve indien wettelijk verplicht
RechtenRecht op toegang, rectificatie en verwijdering, alsmede alle andere rechten die zijn vermeld in de Privacyverklaring*

 

U kunt de volledige informatie over dit onderwerp raadplegen in onze Privacyverklaring*

 

INSCHRIJFFORMULIER VAN DE NIEUWSBRIEF

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE GEGEVENSBESCHERMING
VerantwoordelijkeCBM groep
DoelBeheer van de inschrijving van de gebruiker voor onze nieuwsbrief; na het versturen van het formulier ontvangt de gebruiker een e-mailbericht met een link om de inschrijving te bevestigen.
LegitimiteitInstemming van de gebruiker
OntvangersGeen enkele overdracht, behalve indien wettelijk verplicht
RechtenRecht op toegang, rectificatie en verwijdering, alsmede alle andere rechten die zijn vermeld in de Privacyverklaring*

 

U kunt de volledige informatie over dit onderwerp raadplegen in onze Privacyverklaring*.

 

GEBRUIKERSACCOUNTFORMULIER

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE GEGEVENSBESCHERMING
VerantwoordelijkeCBM groep
DoelBeheer van de gewenste aankopen
LegitimiteitUitvoering van de commerciële relatie en instemming van de gebruiker
OntvangersGeen enkele overdracht, behalve indien wettelijk verplicht
RechtenRecht op toegang, rectificatie en verwijdering, alsmede alle andere rechten die zijn vermeld in de Privacyverklaring*

 

U kunt de volledige informatie over dit onderwerp raadplegen in onze Privacyverklaring*

6. PRIVACYVERKLARING


CBM informeert de gebruikers van de website www.cbmcompany.com, overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR 2016/679):

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?

 

De gegevens die ons door de gebruikers via de formulieren op de website worden verstrekt, worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van CBM, met maatschappelijke zetel te 1 rue du Vieil Hêtre – 72700 ROUILLON (Frankrijk).

De onderneming is bereikbaar via +33 (0) 2 43 24 76 92 of via info.france@cbmcompany.com.

 

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

 

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens op deze website via verschillende formulieren. Wij verzamelen ze om de volgende redenen:

 

 • CONTACTFORMULIER: De gegevens op dit formulier worden verzameld om de gestelde vragen te kunnen beantwoorden en de gevraagde informatie te kunnen verstrekken aan de gebruiker via het in het formulier opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.

 

 • INSCHRIJFFORMULIER VAN DE NIEUWSBRIEF De gegevens op dit formulier worden verzameld om de gebruiker te registreren voor de nieuwsbrief van het bedrijf, zodat de gebruiker informatie ontvangt over aanbiedingen, promotieacties, producten en activiteiten van de onderneming. Na de inschrijving ontvangt de gebruiker een e-mail ter bevestiging van zijn inschrijving op de nieuwsbrief.

 

 • GEBRUIKERSACCOUNTFORMULIER: De gegevens op dit formulier worden verzameld om de aankopen van de gebruiker te beheren en te behandelen. Alleen een geregistreerde gebruiker kan aankopen doen op de website. Na de registratie heeft de gebruiker toegang tot de website met zijn gebruikersnaam en wachtwoord om aankopen te doen, maar ook om zijn bestelgeschiedenis te raadplegen enz. Dit formulier geeft de gebruiker ook de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief om informatie te ontvangen over aanbiedingen, promotieacties, producten en activiteiten van de onderneming.

 

 • E-MAIL: Als de gebruiker contact met ons opneemt via het op de website gepubliceerde e-mailadres, worden zijn gegevens verwerkt om de gestelde vragen te beantwoorden en de gevraagde informatie te sturen aan het e-mailadres waarmee contact met ons is opgenomen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door de CBM groep slechts zolang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in dit beleid beschreven doeleinden. Voor het vaststellen van de bewaartermijnen van uw persoonlijke gegevens, hanteren wij de volgende criteria:

– De CBM groep bewaart uw persoonlijke gegevens in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren tijdens de duur van onze contractuele relatie;

– Als u contact met ons opneemt in het kader van een verzoek, bewaren wij uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om uw verzoek te verwerken;

– Als u een account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens tot u ons vraagt deze te verwijderen of na een periode van inactiviteit.

Uw persoonlijke gegevens kunnen echter voor een langere periode worden bewaard op grond van specifieke wettelijke verplichtingen of toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen.

Na afloop van de bovengenoemde bewaartermijnen worden uw persoonlijke gegevens op veilige wijze verwijderd uit alle CBM-databases of geanonimiseerd.

  

Bepalen wij profielen op basis van uw gegevens?

 

De door de gebruiker verstrekte gegevens worden niet gebruikt om geautomatiseerde beslissingen te nemen of om profielen te ontwikkelen.

 

Wat legitimeert de verwerking van uw gegevens?

 

De verwerking van uw gegevens wordt gelegitimeerd door de toestemming van de gebruiker wanneer hij onze Privacyverklaring aanvaardt of wanneer hij ons een e-mail stuurt naar het e-mailadres dat op de website is gepubliceerd.

 

Om ons de formulieren toe te kunnen sturen, is de gebruiker verplicht om de velden met een * in te vullen.

 

Aan wie geven wij uw gegevens door?

 

Wij geven uw gegevens nooit door aan derden, behalve in geval van een wettelijke verplichting.

 

Wie zijn de derden die diensten verlenen op deze website?

Voor de ontwikkeling van deze website wordt een beroep gedaan op de volgende dienstverleners:

Hosting: De servers waarop onze website wordt gehost, bevinden zich in de EU. Ze gebruiken het TLS 1.2 protocol, dat gegevens communiceert via een versleuteld kanaal.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

 

De gebruiker heeft de volgende rechten:

 • het recht op toegang tot de persoonsgegevens van de gebruiker;
 • het recht om de rectificatie van zijn onjuiste persoonsgegevens te vragen;
 • het recht om te vragen dat ze worden verwijderd, met name indien zij niet noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld;
 • het recht om een beperking van de verwerking ervan te vragen, in welk geval zij alleen worden bewaard voor de verdediging tegen vorderingen of de uitvoering ervan;
 • het recht om dataportabiliteit van zijn gegevens te vragen.
 • om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie kan de gebruiker bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en CBM zal de verwerking ervan stopzetten, behalve om dwingende en gerechtvaardigde redenen, of om zich te verdedigen tegen klachten of hun uitvoering;
 • de gebruiker heeft op elk moment het recht om de verstrekte toestemming in te trekken.

 

De gebruiker kan zijn rechten uitoefenen per e-mail aan het volgende adres: marketing@cbmcompany.com of per post aan het adres: 1 rue du Vieil Hêtre – 72700 ROUILLON (Frankrijk), met bijvoeging van een fotokopie van zijn identiteitskaart en met vermelding van het recht dat hij wenst uit te oefenen.

CBM heeft alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid tijdens de opslag en verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen en om de toegang van onbevoegde derden te verhinderen.

7. Wijzigingen van ons privacybeleid


In geval van een wijziging in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beheren en verwerken, zullen wij dit privacybeleid aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om onze werkwijzes en dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen. Daarom verzoeken wij u ons privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van updates of wijzigingen.

8. COOKIES (bij de toegang tot de website)


Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Als u verder surft op deze website, accepteert u ons cookiebeleid en stemt u in met de installatie van cookies.

 

COOKIEBELEID

 

CBM informeert u dat deze website gebruik maakt van eigen cookies en cookies van derden om onze services te kunnen verbeteren.

 

Wat is een “cookie”?

Cookies zijn bestanden die op de apparatuur van de gebruiker worden geïnstalleerd wanneer de gebruiker bepaalde webpagina’s bezoekt, om informatie op te slaan en op te halen over de navigatie die met deze apparatuur wordt uitgevoerd. De cookies hebben een tweeledige functie: het monitoren en herkennen van gebruikers en het verzamelen van informatie over hun surfgedrag.

 

U kunt cookies toestaan, blokkeren of verwijderen

U kunt cookies op uw apparatuur blokkeren door de gewenste opties in te stellen in de browser van uw computer. U kunt ook geïnstalleerde cookies verwijderen.

In Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings

 

In Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

 

In Explorer:

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 

In Safari:

https://support.apple.com/kb/ph5042

In Opera:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies