04 Grudzień Rynek

O korzyściach gazu ziemnego stosowanego do napędu pojazdów

W lutym tego roku Thierry Trouvé, Dyrektor Generalny GRTgaz, opowiedział dziennikarzowi dziennika „Libération” o swojej wizji gazu ziemnego stosowanego do napędu pojazdów (CNG) jako paliwa sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi zarówno w skali europejskiej jak i lokalnej.

Unia Europejska określiła ambitne założenia mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza: o 40% mniej CO2 do 2030 roku (w stosunku do poziomu z 1990 roku).

CBM : O korzyściach gazu ziemnego stosowanego do napędu pojazdów

CNG/bioCNG: najważniejsza alternatywa dla oleju napędowego

Wydajność. Zdaniem Thierry’ego Trouvé „energia elektryczna oraz CNG stanowią dwa alternatywne dla oleju napędowego zasoby, które można stosować jednocześnie na dużą skalę i to zarówno w perspektywie krótko- jak i średniookresowej. ” Energia elektryczna posiada wiele korzyści, gdy stosuje się ją do codziennych przejazdów, podczas gdy CNG bardziej sprawdza się w przypadku transportu średnio- i długodystansowego.

Od wielu lat gaz pozwala zmniejszyć wpływ na środowisko branży transportu, nie zmieniając jej wydajności ekonomicznej czy operacyjnej. To dlatego branża autokarowego przewozu osób coraz częściej wybiera ten rodzaj paliwa (jeden na trzy nowe autobusy we Francji napędzany jest CNG).

CNG/bioCNG: szansa dla środowiska

Autonomia. Zdaniem Dyrektora Generalnego GRTgaz „Jedną z zalet CNG jest ekologizacja gazu. ” Dzięki stosowaniu bioCNG – „paliwa w postaci biometanu” wytwarzanego z odpadów organicznych – możliwe jest zmniejszenie emisji CO2 o 80% w stosunku do oleju napędowego, osiągając tym samym poziom zbliżony do poziomu emisji w przypadku energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę, że odpady wytwarzane każdego roku przez 7000 osób pozwalają wytworzyć paliwo w ilości umożliwiającej jazdę autobusem przez cały rok, bioCNG okazuje się idealnym rozwiązaniem zapewniającym autonomię energetyczną na poziomie lokalnym.

CNG/bioCNG: szansa dla portfela

Zastosowanie. Zdaniem ministry Transportu, Elisabeth Borne, „wprowadzenie na rynek nowego silnika gazowego oraz przeniesienie części produkcji pokazują, że przemiana ekologiczna stanowi szansę oraz czynnik kreujący nowe miejsca pracy ”. A według Francuskiego Stowarzyszenia Gazu Ziemnego stosowanego do Napędu Pojazdów (fr. AFGNV) może to być nawet 30 000 miejsc pracy powstałych do 2020 roku.

Utrzymując podatek od paliwa gazowego na tym samym poziomie oraz zachowując dofinansowanie do zakupu pojazdów napędzanych na gaz, władze rozbudzają zainteresowanie tych graczy rynkowych, którzy mają wpływ na rozpowszechnienie owego paliwa jutra.

Zobacz artykuł w dzienniku Libération (w języku francuskim): www.liberation.fr/evenements-libe/2018/02/04/le-gaz-naturel-vehicule-plus-qu-une-solution-une-opportunite_1627383

Węcej informacji na temat Stowarzyszenia AFGNV (w języku francuskim): www.afgnv.info

Więcej informacji na temat Ustawy o przekształceniu systemu energetycznego (w języku francuskim): www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte

Poznaj ofertę CBM:  www.cbmcompany.com/fr/produits