Ogólne Warunki Korzystania


Przedmiot

 

Niniejsze ogólne warunki mają na celu zdefiniowanie warunków udostępniania usług na stronie www.cbmcompany.com, nazywanych w dalszej części „usługami” oraz warunków korzystania z usług przez użytkownika.

Dostęp i/lub korzystanie ze strony www.cbmcompany.com jest jednoznaczne z akceptacją i koniecznością przestrzegania wszystkich niniejszych warunków oraz z ich bezwarunkową akceptacją. Zatem stanowią one umowę między CBM a użytkownikiem.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje wszystkich lub części niniejszych warunków ogólnych, jest proszony o zaprzestanie korzystania z usługi.

 

Informacje wymagane prawnie

 

Zgodnie z zapisami artykułów 6-III i 19 ustawy dotyczącej zaufania w gospodarce cyfrowej informujemy, że niniejsza strona stanowi własność CBM, edytora strony www.cbmcompany.com

Siedziba spółki : 1 rue du Vieil Hêtre – 72700 ROUILLON – Francja
Telefon: +33 (0)2 43 24 76 92
Dyrektor ds. publikacji: Robert Khanoyan
Dyrektor redakcyjny: Robert Khanoyan

Prawa autorskie do zdjęć: Stéphane Leroy

 

Informacje techniczne

 

Niniejsza strona jest zoptymalizowana pod kątem rozdzielczości ekranu 1024×780 i przeglądarek 5-ej generacji.

 

Dostęp do usługi

 

Usługa jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do Internetu. Wszelkie koszty związane z dostępem do usługi takie jak koszt sprzętu, oprogramowania lub dostępu do Internetu, ponosi wyłącznie użytkownik. Jako jedyny jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie swojego sprzętu komputerowego jak też dostępu do Internetu.

CBM stosuje wszelkie racjonalne środki celem zapewnienia jak najlepszej jakości dostępu do usługi, jednak nie jest to jej obowiązkiem.
CBM nie może być odpowiedzialna za nieprawidłowe działanie sieci lub serwerów lub inne zdarzenia poza racjonalną kontrolą, które uniemożliwiają lub utrudniają dostęp do usługi.

CBM zastrzega sobie możliwość przerwania, czasowego zawieszenia lub niezapowiedzianej modyfikacji dostępu do całej usługi lub do jej części w związku z konserwacją lub z innego powodu, przerwa taka nie stanowi podstawy do powstania jakiegokolwiek obowiązku czy do wypłaty odszkodowania.

 

Własność intelektualna

 

CBM informuje użytkowników niniejszej strony, że większość znajdujących się na niej informacji i danych jest chroniona zapisami prawnymi dotyczącymi praw własności intelektualnej.

Informacje i dane objęte taką ochroną znajdujące się na niniejszej stronie stanowią własność firmy CBM lub osób trzecich, które upoważniły CBM do ich wykorzystania.

Zabrania się prezentowania, powielania, wykorzystywania, adaptowania lub modyfikowania, w całości lub częściowo, a także jakiegokolwiek wykorzystania, nawet częściowego, tych informacji i danych bez wcześniejszego uzyskania wyraźnego pozwolenia CBM. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu użytkownik niniejszej strony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i karnej, przede wszystkim tytułem zapisów zawartych w artykule L335–2 Kodeksu własności intelektualnej dotyczących wykroczeń podlegających karze trzech lat pozbawienia wolności i 300.000 euro grzywny.

 

Dane osobowe

 

> Ochrona Twoich danych osobowych

W celu poszanowania prywatności użytkowników CBM zobowiązuje się do zapewnienia, że gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na stronie odbywa się zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i swobód, znaną jako ustawa o przetwarzaniu danych i swobodach.

Zgodnie z artykułem 34 ustawy o przetwarzaniu danych i swobodach CBM gwarantuje użytkownikowi prawo do sprzeciwu, dostępu i sprostowania dotyczących go danych osobowych. Użytkownik ma możliwość skorzystania z tego prawa:

Korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.cbmcompany.com lub wysyłając list na następujący adres: 1 rue du Vieil Hêtre – 72700 ROUILLON – Francja

Serwis oferuje użytkownikom możliwość subskrypcji newslettera, dzięki czemu mogą oni otrzymywać pocztą elektroniczną najnowsze wiadomości i oferty związane z marką CBM.

Zapisanie się do newslettera jest bezpłatne. Wymaga to od użytkownika dostarczenia CBM pewnych danych osobowych.

Niektóre z tych informacji są obowiązkowe, ponieważ są niezbędne do świadczenia usług na najlepszych warunkach. Dane te są gromadzone przez CBM i zapisywane w formie elektronicznej.

Gromadzenie tych informacji umożliwia CBM przyjęcie zindywidualizowanego trybu zarządzania użytkownikami, zapewniając w ten sposób użytkownikom możliwość ukierunkowania na indywidualne potrzeby. Na podstawie wypełnionych formularzy i uzyskanych w ten sposób informacji użytkownicy wyrażają zgodę na ewentualne utworzenie pliku.

Dane te pozostaną ściśle poufne, chyba że użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę, aby było inaczej lub wystąpią bardzo szczególne okoliczności, w szczególności, jeśli ich ujawnienie będzie niezbędne do identyfikacji, aresztowania lub ścigania jakiejkolwiek osoby, która może szkodzić lub zagrażać CBM lub innej osobie, czyli w przypadku gdy CBM zostanie prawnie zobowiązane do ich ujawnienia.

Witryna zawiera również łącza umożliwiające użytkownikowi udostępnienie treści witryny lub ofert jednej ze swoich osób kontaktowych lub otrzymanie drogą elektroniczną przypomnienia o interesującej go ofercie.

Korzystanie z tych dwóch usług wymaga podania przez użytkownika adresu e-mail w witrynie. Jednakże, o ile użytkownik nie wyrazi zgody, nie będzie on przechowywany przez witrynę i będzie wykorzystywany wyłącznie w ramach danej usługi.”
> Ogólne rozporządzenia o ochronie danych

Ogólne rozporządzenia o ochronie danych (RODO) weszło w życie 25 maja 2018 roku. Określa ono zasady, których należy przestrzegać przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych. Gwarantuje również prawa osób, których dotyczą dane.

Nasza strona internetowa www.cbmcompany.com zawiera kilka formularzy do gromadzenia danych użytkownika.

Celem zbierania danych jest stworzenie dokumentacji zarządczej potencjalnych klientów i klientów CBM Company. Dokumentacja ta jest wykorzystywana i optymalizowana do celów statystycznych, do kontaktu i oferowania naszych treści osobom, które sobie tego życzą.”

A. Gromadzone przez nas informacje

1. Informacje gromadzone automatycznie:

 • Twój adres IP
 • Używane przez Ciebie urządzenie i przeglądarka internetowa
 • Data i godzina Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, jak również sposób korzystania z niej i dostępu do jej zawartości.
 • Historia Twoich ewentualnych zakupów i płatności

2. Informacje dostarczone przez użytkownika:

W celu umożliwienia skorzystania z naszych usług prosimy o podanie następujących danych osobowych dotyczących użytkownika i gromadzimy je:

 • Informacje dotyczące Twojego konta: Podczas rejestracji w celu założenia konta użytkownika (konta CBM) potrzebujemy pewnych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail itp., aby móc wysyłać spersonalizowane oferty i informacje o płatnościach (dane dotyczące karty płatniczej lub konta bankowego).
 • Formularz kontaktowy: gdy kontaktujesz się z nami w celu uzyskania informacji/oferty, potrzebujemy pewnych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu czy adres e-mail, aby udzielić Ci odpowiedzi.
 • Informacje konieczne w celu zapisania się do naszego Newslettera: jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, będziemy potrzebować Twojego adresu e-mail, aby móc przesyłać Ci nasze oferty.”

B. W jakim celu wykorzystujemy gromadzone informacje?

1. Aby odpowiedzieć na pytania

 • Kiedy kontaktujesz się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego, gromadzimy Twoje dane, aby móc odpowiedzieć na Twoje prośby o informacje lub oferty.

2. By zapewnić działanie, spersonalizować i ulepszać naszą witrynę i reklamy.

 • By utrzymać, ulepszać i zarządzań naszą witryną.
 • By informować Cię o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować.
 • By proponować Ci oferty.
 • By ulepszać i personalizować Twoje wizyty na stronie, nasze usługi i sposób komunikacji.
 • By identyfikować i unikać korzystania ze strony niezgodnie z prawem.
 • By poprawiać bezpieczeństwo naszej sieci i systemów informatycznych.
 • By lepiej zrozumieć sposób używania witryny przez odwiedzających i określić skuteczność reklam i kampanii reklamowych.”

C. Jak chronimy Twoje dane?

1. Kto ma dostęp do Twoich danych?

 • Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani ujawniane podmiotom zewnętrznym.
 • Dostęp do Twoich danych mają wyłącznie pracownicy lub podwykonawcy firmy, którzy muszą z nich skorzystać. Mają oni obowiązek chronić je i zachować w tajemnicy.

2. Wdrożone środki ochrony:

Dysponujemy fizycznymi i elektronicznymi zabezpieczeniami oraz procedurami mającymi na celu zachowanie poufności Twoich danych osobowych. Na przykład, używamy technologii szyfrowania SSL (Secure Socket Layer).”

D. Inne informacje

Google Analytics i Google Adwords

Niektóre z naszych narzędzi wykorzystują usługi Google Analytics i Google Adwords. Korzystanie z Google Analytics i Google Adwords podlega polityce prywatności Google, warunkom ogólnym AdWords oraz warunkom ogólnym Google Analytics.

E. Prawa

1. Zarządzanie Twoimi danymi

 • Możesz uzyskać dostęp i aktualizować niektóre swoje dane poprzez ustawienia konta w CBM Company.
 • W każdej chwili możesz skorygować wszelkie dotyczące Cię informacje, które są niedokładne lub niekompletne, poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.cbmcompany.com
 • Masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.cbmcompany.com

2. Przechowywanie danych

 • Po usunięciu konta lub zażądaniu usunięcia informacji, które Cię dotyczą, Twoje dane są trwale usuwane, z wyjątkiem danych, dzięki którym CBM Company może wykazać, że wypełniła ona swoje zobowiązania prawne lub umowne. Dane te są przechowywane przez okres jednego roku i nie są w tym okresie wykorzystywane do żadnych celów.
 • Sprzeciw i usunięcie danych:

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych poprzez wysłanie do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej: www.cbmcompany.com lub poprzez zmianę ustawień konta CBM Company.

 • Możesz zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.cbmcompany.com przy spełnieniu ogólnych warunków korzystania i sprzedaży abonamentu.
 • Naruszenie danych i komunikacja w ciągu 72 godzin.

W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia danych osobowych, CBM Company i jej podwykonawcy powiadomią CNIL (narodową komisję ds. przetwarzania danych i swobód) najpóźniej w ciągu 72 godzin od uzyskania informacji o tym fakcie.

CBM Company zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki ochrony danych osobowych w dowolnym czasie. W przypadku istotnych zmian, takich jak wprowadzenie nowego celu, CBM Company dostarczy wcześniej informacje na temat tego celu.

Inspektor ochrony danych osobowych

Nasz inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny, aby odpowiedzieć na Twoje pytania – możesz skontaktować się z nim za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej www.cbmcompany.com.”

 

Korzystanie z plików cookies

 

Strona www.cbmcompany.com korzysta z plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które mogą instalować się automatycznie w używanej przeglądarce, co pozwala stronie internetowej na analizowanie użytkowania strony przez użytkowników. Dane generowane przez pliki cookies dotyczące korzystania (w tym adres IP) są przekazywane i przechowywane w przeglądarce. Plik cookie to element, na podstawie którego nie można zidentyfikować użytkownika, ale służy on da zapisywania informacji dotyczących nawigacji na stronie internetowej. Dane te mogą być przekazane osobie trzeciej, jeżeli będzie to wymagane prawnie.

W przeglądarce dostępne są ustawienia, które umożliwiają informowanie o obecności plików cookies i ewentualnie niewyrażenie zgody na ich wykorzystanie zgodnie z procedurą dostępną pod następującym adresem: www.cnil.fr

Zgoda na korzystanie z plików cookies nie jest wymagana i można uniemożliwić ich wykorzystanie wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki (patrz funkcja pomoc w przeglądarce). Jednak na skutek wyłączenia plików cookies niektóre usługi mogą być niedostępne, nie utrudnia to dostępu do niezastrzeżonych działów na stronie .
Zachowujemy informacje o logowaniu się na naszej stronie do celów statystycznych. Korzystając z niniejszej strony wyrażasz wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów i na warunkach przedstawionych powyżej.

 

Linki hipertekstowe

 

Użytkownik oświadcza, iż wiadomo mu, że w przypadku, gdy www.cbmcompany.com zawiera linki tekstowe do stron internetowych edytowanych i/lub obsługiwanych przez osoby trzecie, jeżeli zasoby zewnętrzne nie znajdują się pod żadną kontrolą, CBM nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie tych zasobów i nie może ponosić odpowiedzialności za ich treść.

 

Siła wyższa

 

CBM nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od jej woli.

 

Zmiany niniejszej umowy

 

CBM zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie postanowień, warunków i zapisów niniejszej umowy.
Użytkownik powinien zawsze zapoznać się z ostatnią wersją Ogólnych Warunków dostępną na stronie www.cbmcompany.com

 

Okres obowiązywania i rozwiązanie

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony począwszy od momentu skorzystania z Usługi przez użytkownika.

 

Właściwe prawo i właściwy sąd

 

Zasady prawne znajdujące zastosowanie do danych zawartych i przekazywanych na stronie są określone przez prawo francuskie.
Spory, których nie będzie można rozwiązać polubownie, podlegają jurysdykcji sądów francuskich z rejonu Sądu Apelacyjnego w LE MANS.