Wprowadzenie


Niniejsza polityka ochrony danych osobowych ma na celu przedstawienie, w jaki sposób w ramach grupy CBM (i jej spółek zależnych) gromadzimy Państwa dane osobowe za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

Ponadto zawiera ona informacje dotyczące rodzaju gromadzonych danych oraz sposobu i celu ich przetwarzania po to, by jak najlepiej dostosować ich wykorzystanie do Państwa potrzeb.

Polityka ta odnosi się do właściciela tej witryny internetowej.

W ramach niniejszej Polityki prywatności i plików cookie wykorzystywane są następujące określenia w podanym rozumieniu:

– „My”: odnosi się do wszystkich spółek Grupy CBM, które mogą gromadzić lub przetwarzać Państwa dane osobowe i pliki cookie, oraz do ich usługodawców działających we Francji lub poza jej granicami.
– „Państwo”: odnosi się do wszystkich użytkowników witryny internetowej CBM (www.cbmcompany.com)

1. Nasze zobowiązanie w zakresie ochrony danych osobowych


– Dokładamy wszelkich starań, by gromadzić wyłącznie dane osobowe niezbędne do przetwarzania i założonego wykorzystania w celach opisanych w tej Polityce.
– Jeśli przechowywanie Państwa danych nie jest konieczne i nie są one już niezbędne w celu przetwarzania danych osobowych, zostaną one przez nas zniszczone.
– Szanujemy Państwa prawo do prywatności, dlatego stosujemy się do zakazu odsprzedaży Państwa danych.
– Dbamy o zachowanie przejrzystości w zakresie wykorzystywania Państwa danych osobowych.
– Należy pamiętać, że podanie niektórych Państwa danych może być niezbędne, aby móc zalogować się do pewnych Serwisów. Jednak nie są Państwo zobowiązani przekazywać nam dane osobowe, o które prosimy.

2. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?


Do gromadzenia Państwa danych wykorzystujemy wszelkie dostępne rozwiązania cyfrowe: naszą witrynę internetową oraz media społecznościowe, usługi łączności elektronicznej oraz Państwa reakcje na banery reklamowe. Dodatkowo informacje uzyskujemy także, gdy kontaktują się Państwo z naszymi działami obsługi klienta. Do gromadzenia niektórych danych wykorzystujemy pliki cookie, które pozwalają nam zrozumieć Państwa nawyki oraz sposób poruszania się po naszej witrynie internetowej. Poza tym swoje dane przekazują nam Państwo także bezpośrednio, kontaktując się z nami w czasie targów branżowych lub poprzez uzupełnianie formularzy kontaktowych.

3. Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?


W zależności od sposobu, w jaki reagują Państwo lub kontaktują się z Grupą CBM (przez internet, bez użycia internetu, telefonicznie itp.) możemy gromadzić wiele informacji na Państwa temat różniących się w zależności od ich przeznaczenia, w tym:
– Dane osobowe i biznesowe: nazwisko, imię, nazwę przedsiębiorstwa, numer Regon, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu.
– Informacje o charakterze technicznym dotyczące urządzenia wykorzystywanego w celu uzyskania dostępu do naszych witryn internetowych lub aplikacji, takie jak system operacyjny oraz adres protokołu internetowego (IP).
– Dane dotyczące sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych witryn internetowych/ aplikacji: ostatnia odwiedzona witryna, przejrzane strony, reklamy, które Państwo kliknęli.
– Treści rozmów telefonicznych pomiędzy Państwem a naszymi działami obsługi klienta.
– Treści rozmów pomiędzy Państwem a nami prowadzonych w czasie targów branżowych.

4. Jaką politykę stosuje Grupa CBM w odniesieniu do danych osobowych osób niepełnoletnich?


Treść tej witryny internetowej przeznaczona jest dla osób dorosłych. Grupa CBM nie ma na celu pozyskiwania danych osób niepełnoletnich. Gdy zauważamy, że w naszych plikach znajdują się dane osobowe osób niepełnoletnich, natychmiast je usuwamy.

5. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?


W poniższej tabeli prezentujemy listę celów realizowanych przez Grupę CBM, gdy gromadzi ona i przetwarza Państwa dane osobowe oraz różne rodzaje gromadzonych danych w zależności od celu. Należy pamiętać, że pewne rodzaje wymienionych niżej zastosowań mogą nie dotyczyć niektórych osób.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Jednostka odpowiedzialna Grupa CBM
Cel Odpowiadanie na pytania zadawane przez użytkowników i wysyłanie im inforamcji, o które prosili
Podstawa prawna Zgoda użytkownika
Odbiorcy Dane nie będą przekazywane nikomu z wyjątkiem sytuacji, w której zobowiążą nas do tego przepisy prawne.
Prawa Prawo dostępu, zmiany i usuwania oraz wszelkie inne prawa, o których mowa w Oświadczeniu o ochronie prywatności*

 

Komplet informacji na ten temat znaleźć można w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności*

 

FORMULARZ SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA:

 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Jednostka odpowiedzialna Grupa CBM
Cel Zarządzaie subskrypcją Newslettera użytkownika. Po wysłaniu formularza użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą łącze, które pozwala potwierdzić subskrypcję.
Podstawa prawna Zgoda użytkownika
Odbiorcy Dane nie będą przekazywane nikomu z wyjątkiem sytuacji, w której zobowiążą nas do tego przepisy prawne.
Prawa Prawo dostępu, zmiany i usuwania oraz wszelkie inne prawa, o których mowa w Oświadczeniu o ochronie prywatności*

 

Komplet informacji na ten temat znaleźć można w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności*

 

FORMULARZ KONTA UŻYTKOWNIKA:

 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Jednostka odpowiedzialna Grupa CBM
Cel Zarządzanie zakupami
Podstawa prawna Nawiązanie relacji handlowej i zgoda użytkownika
Odbiorcy Dane nie będą przekazywane nikomu z wyjątkiem sytuacji, w której zobowiążą nas do tego przepisy prawne.
Prawa Prawo dostępu, zmiany i usuwania oraz wszelkie inne prawa, o których mowa w Oświadczeniu o ochronie prywatności*

 

Komplet informacji na ten temat znaleźć można w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności*

6. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI


W myśl zapisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO 2016/679) CBM pragnie udostępnić następujące informacje użytkownikom witryny internetowej www.cbmcompany.com:

 

Kto odpowiada za przetwarzanie danych?

 

Dane przekazywane nam przez użytkowników za pośrednictwem formularza dostępnego w tej witrynie internetowej poddawane są procesowi przetwarzania, za który odpowiada firma CBM z siedzibą pod adresem 1 rue du Vieil Hêtre – 72700 ROUILLON (France).

Z firmą można skontaktować się telefonicznie pod numerem +33 (0) 2 43 24 76 92 lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres info.france@cbmcompany.com.

 

W jakim celu gromadzimy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe są gromadzone w tej witrynie internetowej za pośrednictwem różnych formularzy. Gromadzimy je z następująch powodów:

 

 • FORMULARZ KONTAKTOWY: Dane z tego formularza gromadzimy po to, aby skutecziej udzielać odpowiedzi na zadawane pytania oraz przekazywać użytkownikowi informacje poprzez wysyłanie ich na adres e-mail lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu podanym w formularzu.

 

 • FORMULARZ SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA: Dane z tego formularza gromadzimy po to, aby skuteczniej dodać użytkownika do listy subskrybentów newslettera firmy, który pozwoli mu uzyskiwać informacje o ofertach, promocjach, produktach i działalności przedsiębiorstwa. Po dodaniu do listy użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem subskrypcji newslettera.

 

 • FORMULARZ KONTA UŻYTKOWNIKA: Dane z tego formularza gromadzimy są po to, aby skuteczniej zarządzać zakupami zrealizowanymi przez użytkownika oraz je przygotowywać. Zakupów w witrynie mogą dokonywać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Po dokonaniu rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do witryny za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła i może dokonywać zakupów, sprawdzać historię zamówień itp. Formularz ten pozwala także dodać użytkownika do listy subskrybentów newslettera firmy, który pozwoli mu uzyskiwać informacje o ofertach, promocjach, produktach, działalności przedsiębiorstwa itp.

 

 • WIADOMOŚĆ E-MAIL: Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w tej witrynie internetowej, jego dane zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na postawione przez niego pytania oraz wysłania mu informacji, o które prosił na adres e-mail, z którego się z nami skontaktował.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Grupę CBM jedynie przez czas zasadnie konieczny do zrealizowania celów, o których mowa w tej Polityce. Oto kryteria, jakimi kierujemy się, określając czas przechowywania Państwa danych osobowych:

– Grupa CBM zachowa Państwa dane osobowe w formie pozwalającej Państwa zidentyfikować przez cały okres naszej współpracy handlowej.

– Jeśli skontaktują się Państwo z nami, by przesłać wniosek, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez cały okres potrzebny do rozpatrzenia tegoż wniosku.

– Jeśli utworzą Państwo konto, będziemy przechowywać Państwa dane aż do momentu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, lub usuniemy je po dłuższym okresie braku aktywności.

Jednak Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeśli wymagają tego specjalne zobowiązania prawne lub w związku z obowiązującymi okresami przedawnienia.

Po upływie wyżej wymienionych okresów przechowywania Państwa dane osobowe zostaną bezpiecznie usunięte ze wszystkich baz danych CBM lub zanonimizowane.

  

Czy Państwa dane osobowe służą nam do profilowania?

 

Dane przekazane przez użytkownika nie zostaną wykorzystane do automatyzacji procesu podejmowania decyzji ani do określania profili.

 

Co stanowi podstawę prawną przetwarzania Państwa danych?

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi zgoda udzielona przez użytkownika, gdy akceptuje on nasze Oświadczenie o ochronie prywatności lub wysyła nam wiadomość e-mail na adres wskazany w witrynie internetowej.

 

Aby móc odsyłać nam formularze, użytkownik musi koniecznie wypełnić pola oznaczone *.

 

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

 

Z wyjątkiem wymogów prawnych Państwa dane nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim.

 

Kim są osoby trzecie świadczące usługi w tej witrynie internetowej?

W celu tworzenia witryny interetowej korzystamy z usług następujących dostawców:

Hosting: Serwery, na których hostowana jest nasza witryna internetowa, znajdują się na obszarze Unii Europejskiej. Wykorzystują one protokół TLS 1.2, który przesyła dane za pośrednictwem szyfrowanego kanału.

 

Jakie są Państwa prawa i w jaki sposób można ich dochodzić?

 

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania modyfikacji nieprecyzyjnych danych osobowych;
 • prawo żądania ich usunięcia, szczególnie wówczas, gdy nie są niezbędne do zrealizowania celu, w którym zostały zgromadzone;
 • prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, w którym to przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu kwestionowania lub rozpatrzenia reklamacji;
 • prawo żądania przeniesienia danych.
 • Ze względów osobistych użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, a wówczas firma CBM będzie zobowiązana zaprzestać ich przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi ważna i uzasadniona przyczyna oraz gdy służyć mają one zakwestionowaniu lub rozpatrzeniu reklamacji.
 • Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć udzielone zgody

 

Użytkownik może dochodzić swoich praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres marketing@cbmcompany.com lub list tradycyjny na adres: 1 rue du Vieil Hêtre – 72700 ROUILLON (France), załączając kserokopię dowodu osobistego oraz informując, jakiego prawa chce dochodzić.

Firma CBM zadbała o zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa niezbędnych w celu zapewnienia poufności w ramach przechowywania i przetwarzania danych osobowych oraz uniemożliwienia dostępu do tych danych nieupoważnionym osobom trzecim.

7. Zmiany naszej Polityki


Jeśli dojdzie do zmiany sposobu, w jaki zarządzamy Państwa danymi osobowymi i je przetwarzamy, nasza Polityka zostanie zaktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo zmiany naszych praktyk i tej Polityki w dowolnym czasie. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji i zmian naszej Polityki.

8. PLIKI COOKIE (podczas odwiedzania naszej witryny internetowej)


Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które mają na celu zapewnienie Państwu jeszcze lepszego doświadczenia użytkownika. Pozostanie w witrynie oznacza, iż akceptują Państwo naszą politykę plików cookie i zgadzają się, by zostały zainstalowane.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 

CBM oświadcza, iż w celu usprawnienia naszych serwisów w tej stronie internetowej wykorzystywane są własne oraz zewnętrzne pliki cookie.

 

Czym jest plik „cookie”?

Cookie to pliki instalowane na urządzeniu użytkownika, gdy wchodzi on na pewne strony internetowe, które mają na celu gromadzenie i odzyskiwanie informacji dotyczących przeglądania stron internetowych za pomocą tego urządzenia. Pełnią one podwójną funkcję: kontroli i rozpoznawania użytkowników oraz gromadzenia informacji na temat ich zwyczajów związanych z przeglądaniem stron internetowych.

 

Mogą Państwo wyrazić zgodę na stosowanie plików cookie albo je zablokować/ usunąć

Pliki zainstalowane na Państwa urządzeniu można zablokować lub usunąć, odpowiednio konfigurując opcje przeglądarki zainstalowanej w komputerze.

W przeglądarce Firefox:

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent#w_paramaetres-des-cookies

 

W przeglądarce Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

 

W przeglądarce Explorer:

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 

W przeglądarce Safari:

http://support.apple.com/kb/ph5042

W przeglądarce Opera:

http://help.opera.com/Windows/11.50/fr-FR/cookies.html