20 Maj Bez kategorii

Coraz więcej autobusów zasilanych jest gazem ziemnym

Ambitny europejski cel to zmniejszenie emisji CO2 o 40% do 2030 roku (w stosunku do 1990 r.). Używanie gazu ziemnego jako paliwa pozwala zmniejszyć wpływ sektora transportu na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu wydajności ekonomicznej i operacyjnej.

Coraz więcej autobusów zasilanych jest gazem ziemnym

CNG: główna alternatywa dla oleju napędowego w przypadku średnich i dużych odległości

Transport autokarowy coraz częściej korzysta z paliwa CNG.

W lutym 2018 r. Thierry Trouvé, dyrektor generalny GRTgaz, przedstawił w „Libération” swoją wizję gazu ziemnego do zasilania pojazdów (CNG). Według niego „elektryczność i CNG to alternatywy dla benzyny, które można wdrażać jednocześnie, na dużą skalę, w krótkiej i średniej perspektywie czasowej”.

 

Olej napędowy wciąż popularny

Według ankiety przeprowadzonej przez think tank „Klucze mobilności w 50 miastach powyżej 65 000 mieszkańców:

  • 62% miast nadal korzysta z flot autobusowych w 80% złożonych z modeli napędzanych olejem napędowym.
  • Tylko sześć miast zrezygnowało lub ma wkrótce zamiar zrezygnować z autobusów z silnikiem diesla na rzecz niezanieczyszczających źródeł energii.

Lille, Dunkierka, Tourcoing, Roubaix i Nancy (54) wybierają głównie pojazdy napędzane CNG. Z kolei Metz stawia na silniki hybrydowe na olej napędowy i energię elektryczną.

Zainteresowanie CNG nie ogranicza się tylko do tych pięciu aglomeracji.

 

Vitrolles przestawi się na gaz ziemny do 2021 roku

W 2021 roku autobusy w Vitrolles i okolicach będą korzystały z gazu ziemnego. W tym celu gmina stworzy nową zajezdnię autobusową i dworzec.

563 pojazdy napędzane CNG w regionie Ile-de-France

„Postanowiliśmy zrezygnować z zakupu autobusów na olej napędowy i hybrydowych, które za bardzo zanieczyszczają środowisko. Decyzja ta powinna przynieść korzyść również mieszkańcom przedmieść, którzy także narażeni są na zanieczyszczenia w najgęstszych obszarach, zwłaszcza wzdłuż głównych autostrad” – wyjaśnia Valérie Pécresse, prezydent regionu Ile-de-France.
To nowe zamówienie na 641 autobusów nie emitujących zanieczyszczeń, w tym 563 autobusów i autokarów napędzanych CNG i 78 autobusów w 100% elektrycznych, wpisuje się w ramy programu „Autobus 2025” i zaopatrzy sieci transportu Ile-de-France Mobilité w latach 2020 i 2021.

Celem jest wyposażenie do 2025 r. całej floty Ile-de-France w pojazdy niezanieczyszczające środowiska.

 

Jeden na trzy nowe autobusy we Francji napędzany jest CNG.

Chociaż energia elektryczna ma wiele zalet w przypadku codziennych przejazdów, CNG to obecnie najatrakcyjniejszy wybór w odniesieniu do przejazdów na średnich i długich trasach.

Gaz ziemny jest obecnie najpowszechniejszym paliwem alternatywnym do autobusów niepochodzącym od oleju napędowego.

 

Zalety CNG, możliwości bioCNG

Spośród wszystkich węglowodorów gaz ziemny wydziela najmniejszą ilość tlenku węgla. Nie emituje czarnego dymu ani nieprzyjemnego zapachu. Ponadto jego powolne spalanie pozwala na znaczne zmniejszenie hałasu silnika (2 razy mniejszy hałas niż w silnikach wysokoprężnych).

Dzięki bioCNG, „paliwu biometanowemu” wytwarzanemu z odpadów organicznych, emisje CO2 zmniejszają się o 80% w porównaniu z olejem napędowym i osiągają poziom zbliżony do poziomu energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę, że roczne odpady produkowane przez 7000 mieszkańców umożliwiają wyprodukowanie paliwa wystarczającego dla jednego autobusu przez rok, bioCNG to wyjątkowe rozwiązanie zapewniające autonomię energetyczną regionów.

Więcej informacji: